DYAS pyroplex - překližky se sníženou hořlavostí

Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, které jsou impregnovány speciálním roztokem. Roztok zde plní funkci retardantu hoření. Takto upravená překližka vykazuje zvýšenou odolnost proti hoření, ve srovnání s běžnými překližkami.

Video:

Dyas Pyroplex

Jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu E1 dle ČSN EN 717 - 1.

Aplikace:

Tato speciální překližka je vhodná do prostředí, kde je kladen důraz na ochranu před ohněm a kouřem. Příkladem je použití pro vnitřní vybavení veřejných budov (letiště, nádraží, sportovní haly, kulturní zařízení, hotely, nemocnice..) nebo pro vnitřní vybavení dopravních prostředků (vysokorychlostní soupravy, tramvaje, železniční vagóny, vozy metra atd.)

Tloušťka:

7, 9,5, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 41, 44, 47, 50 mm
(jiné tloušťky dle poptávky zákazníka)

Provedení:

Tyto desky se vyrábí pouze v provedení celobukovém (všechny vrstvy buk).

Lepení:

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636-2.

Formát:

1 250 x 2 200 mm
1 250 x 2 500 mm
(Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s kratší hranou - příčné provedení)

Klasifikace dle EN 13501-1: 2003:

Podle reakce na oheň: „B"
Podle tvorby kouře: s1
Podle plamene hořících kapek/částic: d0

Klasifikace dle EN 45545-2: 2013:

Testovaný výrobek splňuje požadavky R1 pro úroveň nebezpečí HL1 a HL2.

Jakost:

BB/CP, CP/CP

Broušení:

Povrch je standartně broušen zrnem 60. Povrch může být mírně zabarven v důsledku obsahu retardantu.

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Orientační tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
(kg/m3) (mm) podélní příční
7 5x 880 +0.5/-0.5 60,0 N/mm2 50,0 N/mm2
9,5 7x
10 7x
13 9x
16 11x 840 + 0.8/-0.8
19 13x
22 15x
25 17x + 1,0/-1,2
27 19x
30 21x
32 23x
41 29x
44 31x
47 33x
50 35x

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!