Certifikáty

Test Certifikát CARB II - pro třídu lepení 1

CARB II je část normy „California´s Composite Wood Products Regulation) a je platná od roku 2010. Norma se zabývá sníženým únikem formaldehydu z dřevěných kompozitních materiálů. Předchůdcem CARB II byl CARB I, který stanovil maximální množství úniku formaldehydu na 0,08ppm, zatímco novější CARB II má již hodnotu stanovenou na 0,05ppm. Tato hodnota je v současnosti hodnotou nejpřísnější. Přiložený certifikát ukazuje, že náš materiál tyto požadavky CARB II splňuje.

 

Certifikát ke stažení:

Certifikát ISO9001

Norma ISO 9001 má svůj původ ve Velké Británii v 80. létech, kdy se rozšířila po celé Evropě a vytvořila tradici ověřování jejího plnění nezávislými certifikačními společnostmi.

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.


Certifikát ke stažení:

 

 

Certifikát C-o-C


Dne 13.3.2008 získala naše společnost certifikát shody procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů s požadavky normativního dokumentu CFCS 2002 ( označováno také C-o-C).

Cílem tohoto našeho kroku je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.


Vedení DYAS.EU, a.s. se zavázalo k zavedení a udržování požadavků na spotřebitelský řetězec lesních produktů v souladu s normou CFCS 2002

Rostoucí počet spotřebitelů požaduje záruky environmentálně vhodných postupů ve výrobní a obchodní praxi. Dřevo z certifikovaných lesů prochází přes řetězec několika těžebních, zpracovatelských, výrobní a obchodních subjeků, než se dostane k finálnímu zákazníkovi. Je proto potřeba v průběhu celého spotřebitelského řetězce lesních produktů (Chain of Custody - C-o-C) sledovat tok certifikované suroviny tak, aby byl její původ prokazatelný.
V České republice je prováděna certifikace prostřednictvím Českého systému certifikace lsů (CFCS - Czech FOrest Certification Scheme), což je národní nezávislý systém platný na území České republiky. CFCS splňuje všechny mezinárodní požadavky pro certifikační systémy. V červnu 2001 byl systém uznán Radou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Certifikát ke stažení:

Členství ve FEIC - EPF

Firma DYAS se dne 1.4.2007 stala členem Evropské federace výrobců překližek (European Federation of Plywood Industry - FEIC) se sídlem v Bruselu.


European Federation of the Plywood Industry
Alléé Hof-ter-Vleest 5, box
B-1070 Brussels
Belgium

Tato federace sdružuje výrobce překližek a laťovek z více než 15 zemí Evropské unie. Hlavnímy cíly jsou ochrana členských firem států v řízeních Evropské unie, antidumpinogvé řízení, spolupráce při vývoji odborných norem atd.

Více informací o federaci FEIC a seznam členů je dostupný na: http://www.europanels.org

Aktuality

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

Nový produkt - DYAS film birch

Seznamte se s vlastnostmi nového produktu v našem produktovém portfoliu - DYAS film birch.

Platba kartou v podnikové prodejně

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že již od 1.9.2012 je možné platit v naší podnikové prodejně také platebními kartami.

DYAS.EU © Copyright 2022 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!