DYAS multiplex - překližky celobukové vícevrstvé


Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, kde směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý a jsou spojeny lepidlem. Vlastnosti překližovaných bukových desek vycházejí z vynikajících vlastností buku jako jsou jeho tuhost, pevnost, tvrdost, odolnost a jiné. U překližovaných desek jsou tyto vlastnosti ještě umocněny právě díky vrstvení a slepování jednotlivých dýh.

DYAS Multiplex

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Specifičnost desek Multiplex je v tloušťce vnitřních dýh použitých k výrobě. U Multiplexu se jedná o dýhy s tloušťkou 2,2 mm a 2,6 mm. Toto následně ovlivňuje i vlastnosti finálních desek. Díky většímu obsahu „masivního" dřeva v podobě silnějších vnitřních dýh a méně lepidla jsou pak vlastnosti bližší masivnímu buku.

Aplikace:

Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou desky Multiplex používány především ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu, transportu atd.

Tloušťka:

15,18,20,25,30,35,40,50 mm
(jiné po dohodě výrobce s odběratelem)

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636.

Formát:

2 200 x 1 250 mm
2 500 x 1 250 mm
2 500 x 1 500 mm
(podélné nebo příčné provedení, jiné formáty dle poptávky zákazníka)

Jakost:

B, BB, CP, C, D
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti, tl. tolerance a pevnosti v ohybu:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
(kg/m3) (mm) podélní příční
15 7x 760 +0,5/-0,5 60,0 N/mm2 50,0 N/mm2
18 9x
20 9x 750 +0,8/-0,8
25 13x
30 15x
35 17x 720 +1,07-1,2
40 19x
45 23x
50 23x

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

Certifikát CARB II pro třídu lepení 1:

DYAS.EU © Copyright 2019 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!