DYAS formaldehyde free - překližky bez formaldehydu

Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, kde směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý a jsou spojeny disperzním PVAC lepidlem. Pro tuto vlastnost jsou využívány především v interiérech, kde je kladen důraz na hygienickou nezávadnost prostředí.

DYAS Formaldehyde Free

Jsou zdravotně nezávadné.

Aplikace:

Pro svou specifickou vlastnost jsou využívány především v interiérech, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienickou nezávadnost - nemocnice, školy, školky atd. Dále jsou taky velmi žádány v potravinářském průmyslu a v nábytkářském průmyslu např. pro výrobu hraček atd.

Tloušťka:

4,5,6,8,9,10,12,15,18 mm
(jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem)

Provedení:

Celobuk - vrchní i vnitřní dýhy jsou bukové Kombi - vrchní dýha je buková, vnitřní dýhy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, bříza, smrk a buk

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2 Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Formát:

2 200 x 1 220 mm
2 500 x 1 250 mm
(Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s delší hranou - podélné provedení)

Jakost:

PN-5/DY/04 - Překližované desky truhlářské pro všeobecné použití

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotností, pevnosti ve smyku a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
celobuky (kg/m3) kombi (kg/m3) (mm) podélní příční
4 3x 710 600 +0,2/-0,5 40,0 N/mm2 20,0 N/mm2
5 3x 680 650
6 5x/4x 740 700
8 5x 730 670
10 5x 723 570
12 7x 737 590
15 8x 750 600
18 9x 730 650

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

 

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2019 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!