DYAS formaldehyde free

Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev bukových dýh, kde směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý a jsou spojeny disperzním PVAC lepidlem. Pro tuto vlastnost jsou využívány především v interiérech, kde je kladen důraz na hygienickou nezávadnost prostředí.

DYAS Formaldehyde Free

Jsou zdravotně nezávadné.

Aplikace:

Pro svou specifickou vlastnost jsou využívány především v interiérech, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienickou nezávadnost - nemocnice, školy, školky atd. Dále jsou taky velmi žádány v potravinářském průmyslu a v nábytkářském průmyslu např. pro výrobu hraček atd.

Tloušťka:

4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 mm
(jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem)

Provedení:

Celobuk - vrchní i vnitřní dýhy jsou bukové 

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2 Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636-1

Formát:

2 200 x 1 220 mm
2 500 x 1 250 mm
(Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s delší hranou - podélné provedení)

Jakost:

B/BB, BB/CP

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotností, pevnosti ve smyku a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Orientační tloušťková tolerance Pevnost v ohybu
(směr vláken povrchové dýhy)
celobuky (kg/m3) (mm) podélní příční
4 3x 780 - 800 +0,2/-0,5 40,0 N/mm2 20,0 N/mm2
5 3x
6 5x/4x
8 5x
10 5x
12 7x
15 8x
18 9x

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

 

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2021 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!