Aktuality

Uzavírka silnice I/55

INFORMACE PRO DODAVATELE, PŘEPRAVCE A ODBĚRATELE SPOLEČNOSTI DYAS.EU, a.s.

V rámci realizace stavby „Silnice I/55 Kunovice – hr.okr.Hodonín“ bude provedena úplná uzavírka silnice I/55 v úseku Kunovice – hr.okr.Hodonín,.

Rozsah uzavírky

Od km cca 76,500 po km cca 86,300 dle GDMS, tj. od křižovatly se silnicí I/50H v Kunovicích po hranice Zlínského kraje a Jihomoravského kraje (viz mapka).

Termíny uzavírky

Zahájení stavby uzavírkou úseku C101, C102 a C105 od 26.3.2012

Zahájení uzavírky úseku C106 a C107 v katastru města Uh.Ostroh od 1.4.2012

Zahájení uzavírky úseku C108 v katastru města Uh.Ostroh od 18.6.2012

Ukončení stavby do 31.10.2012

Povolení vjezdu do uzavírky

V souladu se stanovením přechodné úpravy provozu bude vjezd do místa stavby umožněn:

  • vozidlům stavby
  • vozidlům s povolením stavby (vydané na SPZ městem Uherský Ostroh)
  • vozidlům IZS
  • vozidlům, které zásobují firmy se sídlem v místech stavby (na základě předložení dodacího listu)

Povolení vydaná MěÚ Uherský Ostroh budou platná jen pro určitý úsek stavby v k.ú. města Uherský Ostroh a nebude možné projíždět celým úsekem stavby. Z technických důvodů provádění stavby bude během víkendů uzavírka úseků stavby úplná se zákazem vjezdu i s výše uvedeným povolením.

Vozidla přepravců a odběratelů společnosti DYAS.EU, a.s., pro které není možné dopředu zajistit vystavení povolení k vjezdu do uzavírky, se do areálu naší firmy, která se nachází v uzavřeném úseku silnice I/55, dostanou na základě přenosného povolení, které jsme schopni doručit řidiči při příjezdu do těchto míst :

  • uzávěra úseku C107-C108 na křižovatce silnic 495/I/55 (příjezd od Moravského Písku)
  • uzávěra úseku C108 hr.okr.Hodonín na silnici I/55 (příjezd od Veselí nad Moravou)

Objízdné trasy

Objízdné trasy jsou vyznačeny na přiložené mapce:


DYAS.EU © Copyright 2019 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!