Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK, programu POTENCIÁL

 Název projektu: 

„Rozšíření vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.“ 

Popis projektu / operace: 

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-vývojových a inovačních kapacit v oblasti dřevozpracujícího průmyslu ve společnosti DYAS.EU, a.s. se zaměřením na zpracování dřeva a vývoj pokročilých kompozitních materiálů na bázi dřevěných překližovaných desek. Předmětem projektu je rozšíření vývojové laboratoře specializované na oblast zpracování dřeva a využití nových pokročilých materiálů a vybudování nového pracoviště praktického vývoje k vývoji a optimalizaci technologických postupů.  

 

Hlavní cíl projektu / operace: 

Cílem předkládaného projektu je zvýšení intenzity inovací stávajících výrobkových řad a zavádění nových výrobkových řad do sortimentu společnosti, schopnost řešit a implementovat náročné individuální projekty, hledání nový řešení a cest a navázání spolupráce s designéry, architekty a dalšími subjekty v oboru dřevo zpracujícího průmyslu.  

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

  

DYAS.EU © Copyright 2023 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!