Produkty Kontakty

Informace

Produkty

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK APLIKACE:

„Výzkum a vývoj kompozitní překližované desky pro dopravní systémy a pokrokové dřevostavby.“

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je nalezení nové kompozice bukového dřeva, komponentů pro dosažení funkčních vlastností a lepidla bez volného formaldehydu, která podstatně zlepší mechanické vlastnosti (zejména pevnost v ohybu) a fyzikální vlastnosti (tlumení akustického kmitání) stávající bukové překližky.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem předkládaného projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti DYAS.EU, a.s. a to realizací projektu výzkumu a vývoje nových produktů v podobě funkčních variant kompozitní překližované desky.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

DYAS.EU © Copyright 2018 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!